لطفا صبر کنید ...نوروتراپیست

مژگان یزدان بخش


نوروتراپیست، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و کارشناس پرستاری

مقاله ارائه شده در کنفرانس های داخلی:

 • یزدان بخش طبایی، مژگان*، کاشفی، طیبه. (۱۳۹۱). بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی، هیجان خواهی و رفتارهای خودتخریب گرایانه در افراد معتاد و عادی. سخنرانی پذیرفته شده در اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی. تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی.

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناسی پرستاری

دوره ها و کارگاهها در حیطه روانشناسی:

 1. اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام).
 2. اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت (دانشگاه فردوسی مشهد).
 3. اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته (دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
 4. کارگاه آموزشی طرح واره درمانی (دکتر امیر عسکری – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
 5. کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری ( cbt ) (دکتر رضا مولودی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
 6. کارگاه آموزشی مربیگری فرزند پروری، دکتر اسماء عاقبتی – مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شهر مشهد.
 7. کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی (دکتر اسماء عاقبتی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
 8. کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی (دکتر محمد علی نظری، دکتر مسعود نصرت آبادی).
 9. کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته (دکتر مسعود نصرت آبادی).
 10. کارگاه آموزشی نوروفیدبک تخصصی ADHD , LD (دکتر نصرت ابادی).
 11. کارکاه QEEG (دکتر مسعود نصرت ابادی – دکتر محمد علی نظری).
 12. دوره جامع نوروفیدبک بیوفیدبک (دکتر نصرت ابادی).
 13. بیوفیدبک استرس SC, TEMP. BVP. Respiration.ekg.(خانم دکتر رحمانیان).
 14. بیوفیدبک میگرن (heg pir).
 15. بیوفیدبک کف لگن (خانم دکتر نجات).
 16. کارگاه tDCS،(دکتر نصرت آبادی و دکتر اختیاری).
 17. کارگاه های بازتوانی شناختی (دکتر قوامی و آقای ثابتی).

نوروتراپیست یزدان بخش مرکز مشاوره و نوروفیدبک کرانه خرد

رزرو وقت ملاقات با نوروتراپیست یزدان بخش

ساعات کاری
تماس با نوروتراپیست یزدان بخش

اطلاعات تماس


88522410 – ۸۸۵۴۸۹۶۰

karaneh.kherad@gmail.com

رزرو وقت ملاقات

درمورد نوروتراپیست – یزدان بخش بیشتر بدانید

رزرمه رسمی

 • سوابق کاری
 • دوره ها و کارگاه ها
 • مقالات علمی پژوهشی
 • تجارب درمانی:
 1. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 2. نوروتراپیست ( نوروفیدبک) مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 3. نورو تراپیست مرکز اخوان وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 4. نورو تراپیست مرکز نظام مافی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 5. نورو تراپیست مرکز اسما یوسف آباد وابسته به دانشگاه.
 6. مسئول بخش نوروتراپی مرکز مشاوره کرانه خرد.
 7. سوپر وایزر بخش نوروتراپی مرکز مشاوره شرق تهران.
 8. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره یگانه شهر مشهد.
 9. پرستار بیمارستان امام حسین تهران.
 10. پرستار بیمارستان سوم شعبان تهران.
 11. پرستار بیمارستان حضرت زهرا اصفهان.
 • دوره ها و کارگاه ها:
 • اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام).
 • اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت (دانشگاه فردوسی مشهد).
 • اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته (دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
 • کارگاه آموزشی طرح واره درمانی (دکتر امیر عسکری – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری ( cbt ) (دکتر رضا مولودی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
 • کارگاه آموزشی مربیگری فرزند پروری، دکتر اسماء عاقبتی – مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شهر مشهد.
 • کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی (دکتر اسماء عاقبتی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
 • کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی (دکتر محمد علی نظری، دکتر مسعود نصرت آبادی).
 • کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته (دکتر مسعود نصرت آبادی).
 • کارگاه آموزشی نوروفیدبک تخصصی ADHD , LD (دکتر نصرت ابادی).
 • کارکاه QEEG (دکتر مسعود نصرت ابادی – دکتر محمد علی نظری).
 • دوره جامع نوروفیدبک بیوفیدبک (دکتر نصرت ابادی).
 • بیوفیدبک استرس SC, TEMP. BVP. Respiration.ekg.(خانم دکتر رحمانیان).
 • بیوفیدبک میگرن heg (pir).
 • بیوفیدبک کف لگن (خانم دکتر نجات).
 • کارگاه tDCS،(دکتر نصرت آبادی و دکتر اختیاری).
 • کارگاه های بازتوانی شناختی (دکتر قوامی و آقای ثابتی).

مقالات علمی پژوهشی:

 • یزدان بخش طبایی، مژگان*، کاشفی، طیبه. (۱۳۹۱). بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی، هیجان خواهی و رفتارهای خودتخریب گرایانه در افراد معتاد و عادی. سخنرانی پذیرفته شده در اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی. تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی.

درباره ما

مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانــــه خرد ، در سال ۱۳۹۶ و با بهره گیــــری از کادری مجرب شروع به فعالیت کرد. مسئولیت فنی این مجمــوعه را دکتــر مـــریم شاهرخی ، دانــش آموخته روان شنـــاسی بالینی عهده دار هستند. در این مرکــــز خدمـات روان درمانی انفـرادی ، مشـاوره کــودک و نوجــوان، مشاوره خانواده ، نوروفیدبک، بیوفیدبک، آزمون های روانشناختی، کارورزی ، گفتـــار درمانی و بازی درمـانی ارائــه می گردد.

کلیه حقوق این قالب برای مرکز مشاوره، نوروفیدبک و روان شناسی کرانه خرد محفوظ می باشد

بالا