لطفا صبر کنید ...پیشنهادات ویژه

(شرط استفاده از پیشنهادات ویژه پرداخت کامل و نقدی است)

شما می توانید پس از استفاده از بسته های تشخیصی و تعیین بسته درمانی خود، یکی از پیشنهادات ویژه ما را انتخاب کنید.

ذخیره 180 تومان
پکیج تشخیصی بزرگسالان (این بسته پیش نیاز بسته های درمانی است)

تومان250

این بسته فقط جهت تشخیص، تعداد و نوع جلسات درمانی مراجعان کاربرد دارد (جنبه درمانی ندارد).
 • 300000 تومان نقشه مغزی QEEG
 • 10000 تومان آزمون اضطراب، افسردگی
 • 10000 تومان استرس تست Stress Test
 • 10000 تومان آزمون شخصیت MMPI، نئو و …

سفارش
ذخیره 200 هزار تومان
پکیج تشخیصی کودکان و نوجوان(این بسته پیش نیاز بسته های درمانی است)

تومان600000

این بسته فقط جهت تشخیص، تعداد و نوع جلسات درمانی مراجعان کاربرد دارد (جنبه درمانی ندارد).
 • 300000 تومان نقشه مغزی QEEG
 • 1000 تومان آزمون توجه، تمرکز IVA
 • 1000 تومان تست هوش IQ
 • 1000 تومان مصاحبه، ارزیابی اولیه
 • 1000 تومان پرسشنامه رشدی کودک

سفارش

ذخیره 170 هزار تومان
پکیج درمانی ADHD (بیش فعالی، نقص توجه، تکانشگری کودکان ۶-۱۰ ساله)

تومان1,170,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 50000 تومان یک جلسه فرزندپروری
 • 50000 تومان یک جلسه رفتاردرمانی
 • 300000 تومان ده جلسه بازی شناختی

سفارش
ذخیره 180 هزار تومان
پکیج درمانی ADHD (بیش فعالی،نقص توجه،تکانشگری نوجوانان۱۰سال به بالا)

تومان1,620,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 300000 تومان ده جلسه بازی شناختی توجه، حافظه، کنترل رفتار.
 • 100000 تومان دو جلسه آموزش مدیریت رفتاری والدین

سفارش

ذخیره 256 هزار تومان
پکیج درمانی LD (اختلالات یادگیری، ریاضی، دیکته)

تومان2,304,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 600000 تومان ده جلسه کاردرمانی ذهنی، مشاوره تحصیلی
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 560000 تومان هشت جلسه گفتاردرمانی

سفارش
ذخیره 270 هزار تومان
پکیج درمانی اضطراب ، وسواس، تیک، فوبیا، شب ادراری و ناخن جویدن

تومان2,430,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 200000 تومان چهارجلسه رفتاردرمانی

سفارش

ذخیره 225 هزار تومان
پکیج درمانی میگرن

تومان2,250,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS

سفارش

ذخیره 215 هزار تومان
پکیج درمانی اختلالات خلقی بزرگسالان، اضطراب، افسردگی

تومان1,935,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 200000 تومان چهارجلسه روان درمانی
 • 550000 تومان پنج جلسه بیوفیدبک دما، تعریق، تنفس

سفارش

ذخیره 170 هزار تومان
پکیج درمانی توانمندسازی جهت کنکوری ها، مدیران، ورزشکاران

تومان1,530,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 300000 تومان ده جلسه بازتوانی شناختی
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS

سفارش

ذخیره 100 هزار تومان
پکیج درمانی کاهش ولع (خوردن، سیگار، الکل)

تومان1,000,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 500000 تومان ده جلسه روان درمانی

سفارش


ذخیره 180 هزار تومان
پکیج درمانی درد

تومان1,620,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک sEMG ، HRV (تنفس و BVP)
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 200000 تومان چهار جلسه روان درمانی

سفارش

ذخیره 190 تومان
پکیج درمانی سالمندی (مشکلات حافظه)

تومان1,710,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 300000 تومان ده جلسه توان بخشی شناختی حافظه، توجه
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS
 • 200000 تومان چهار جلسه روان درمانی

سفارش

ذخیره 360 هزار تومان
پکیج درمانی سالمندی (پکیج درمانی اضطراب، کاهش خلق، تنظیم ضربان قلب و …)

تومان3,240,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 900000 تومان ده جلسه نوروفیدبک
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک BVP و EKG
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک SC ، Temp و تنفس
 • 500000 تومان ده جلسه tDCS

سفارش
ذخیره 220 هزار تومان
پکیج درمانی سالمندی (پکیج درمانی بهبود بی اختیاری ادراری)

تومان1,980,000

بسته های درمانی مخصوص شما پس از انجام تشخیص اولیه توسط متخصصین و کارشناسان اعلام می گردد.
 • 1100000 تومان ده جلسه بیوفیدبک ادراری
 • 500000 تومان ده جلسه روان درمانی
 • 600000 تومان پنج جلسه تمرینات کگل

سفارش

درباره ما

مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانــــه خرد ، در سال ۱۳۹۶ و با بهره گیــــری از کادری مجرب شروع به فعالیت کرد. مسئولیت فنی این مجمــوعه را دکتــر مـــریم شاهرخی ، دانــش آموخته روان شنـــاسی بالینی عهده دار هستند. در این مرکــــز خدمـات روان درمانی انفـرادی ، مشـاوره کــودک و نوجــوان، مشاوره خانواده ، نوروفیدبک، بیوفیدبک، آزمون های روانشناختی، کارورزی ، گفتـــار درمانی و بازی درمـانی ارائــه می گردد.

کلیه حقوق این قالب برای مرکز مشاوره، نوروفیدبک و روان شناسی کرانه خرد محفوظ می باشد

بالا